Przedłużenie negocjacji płacowych nie przyniosło oczekiwanego skutku w postaci
podpisania porozumienia płacowego na 2014 rok satysfakcjonującego strony porozumienia.
W związku z tym biorąc pod uwagę zapisy ZUZP rozdział III art. 1§1 Związki Zawodowe
działające w Firmie : Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Chemików żądają :
• podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 130 zł  na jednego  zatrudnionego pracownika 
  uruchomiona z dniem 01.04.2014 r.
• wzrost indywidualnej składki na ubezpieczenie w AVIVA
  w rocznicę polisy   o 20 zł na       ubezpieczonego
• jednorazowa nagroda 1000 zł na pracownika wypłacona w grudniu br. 
• Wzrost dodatku nocnego o 0,35 zł na godz.  ( do kwoty 3,20 na godz.)
Zdaniem Związków Zawodowych przyjęcie przez  Zarząd T.C. Dębica S.A.
przedstawionych żądań potwierdzi, że pracujemy w jednej z najlepszych firm
w kraju i jednej z  najlepszych w koncernie Goodyear  , doceni wkład i
zaangażowanie pracowników w cały proces produkcyjny, nie spowoduje zagrożenia
konkurencyjności, bezpieczeństwa finansowego Firmy o czym świadczy prognozowany
wzrost gospodarczy makro i mikroekonomiczny.
 Związki Zawodowe oczekują uwzględnienia żądań  przez Zarząd Firmy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
 To żądanie rozpoczyna procedurę Sporu Zbiorowego zgodnie z zapisami ustawy z 23 maja
1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

Dodano: 23 kwietnia 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara