Komunikat

Na wniosek Pracodawcy Związki Zawodowe wyraziły
zgodę na przedłużenie negocjacji płacowych do
dnia 18 kwietnia 2014 r.
W przypadku braku porozumienia do 18 kwietnia Związki Zawodowe
wracają do swoich żądań zawartych w piśmie do pracodawcy z 1 kwietnia 2014 r.
•podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 130 zł  na jednego  zatrudnionego pracownika   
 uruchomiona z dniem 01.04.2014 r.
•wzrost indywidualnej składki na ubezpieczenie w AVIVA
 w rocznicę polisy   o 20 zł na    ubezpieczonego
•jednorazowa nagroda 1000 zł na pracownika wypłacona w grudniu br. 
 wzrost dodatku nocnego o 0,35 zł na godz.  ( do kwoty 3,20 na godz.)

Dodano: 9 kwietnia 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara