Komunikat

 W związku z brakiem porozumienia określającego wielkość środków na wzrost  płacy zasadniczej na 2014 rok  biorąc pod uwagę zapisy ZUZP rozdział III art. 1§1 Związki Zawodowe działające w Firmie : Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Chemików żądają :

• podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 130 zł  na jednego  zatrudnionego pracownika    uruchomiona z dniem 01.04.2014 r.
• wzrost indywidualnej składki na ubezpieczenie w AVIVA
• w rocznicę polisy   o 20 zł na    ubezpieczonego
• jednorazowa nagroda 1000 zł na pracownika wypłacona w grudniu br. 
• Wzrost dodatku nocnego o 0,35 zł na godz.  ( do kwoty 3,20 na godz.)

Zdaniem Związków Zawodowych przyjęcie przez  Zarząd T.C. Dębica S.A. przedstawionych żądań potwierdzi, że pracujemy w jednej z najlepszych firm w kraju i jednej z  najlepszych w koncernie Goodyear  , doceni wkład i zaangażowanie pracowników w cały proces produkcyjny, nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności, bezpieczeństwa finansowego Firmy o czym świadczy prognozowany wzrost gospodarczy makro i mikroekonomiczny.

Związki Zawodowe oczekują uwzględnienia żądań  przez Zarząd Firmy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Dodano: 1 kwietnia 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara