Informujemy, że Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po wystąpieniu i rozmowach z przedstawicielami Organizacji Związkowych, prowadzonych w oparciu o zapisy zawarte w Porozumieniu Płacowym  podjął decyzję o wypłaceniu Pracownikom naszej Spółki jednorazowej nagrody w wysokości 400 zł brutto. Uprawnionymi  do otrzymania nagrody są Pracownicy objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, pozostający zatrudnieniu na dzień 12 grudnia 2013 roku i którzy byli zatrudnieni w Firmie przez minimum 9 miesięcy bieżącego roku. Nagroda zostanie wypłacona 17 grudnia 2013 roku.

Dodano: 13 grudnia 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara