KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy
„Chemików”w myśl ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy z dnia 24 czerwca 1983 roku
oraz zgodnie z Regulaminem Wyborów ZSIP w T.C. Dębica S.A. § 10 powołały Zakładową
Komisję Wyborczą w osobach :

1.Anna Mączyńska  – ZZ Chemików
2.Józef Nykiel    – NSZZ ,,Solidarność”
3.Sławomir Bezara –  NSZZ ,,Solidarność”
4.Piotr Jamróz    –  ZZ Chemików

Dodano: 18 listopada 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara