W dniu 8.11.2013 roku Związki Zawodowe działające w Firmie  przesłało do Zarządu pismo następującej treści:

W celu realizacji pkt.4 porozumienia z dnia 25 czerwca 2013 roku kończącego spór zbiorowy pomiędzy Zarządem Spółki a Związkami Zawodowymi działającymi w Firmie , biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Firmy za trzy kwartały br., których osiągnięcie było możliwe między innymi poprzez duże zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę , Związki Zawodowe proponują wypłatę w miesiącu grudniu 2013 roku jednorazowej nagrody w wysokości  700 zł (siedemset zł) na każdego zatrudnionego pracownika Firmy Oponiarskiej  Dębica Spółka Akcyjna. Wnosimy również o dokonanie wspólnych  uzgodnień w pozostałych sprawach wynikających z w/w porozumienia

Dodano: 12 listopada 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara