Dnia 25 czerwca 2013 roku zakończył się spór zbiorowy
rozpoczęty 9 kwietnia 2013 roku. Po kilku turach rokowań strony
Zarządu oraz Związkowe: NSZZ „Solidarność” i Związku
Zawodowego Chemików podpisały ośmiopunktowe porozumienie
które zakończyło rokowania a tym samym cały Spór Zbiorowy.
Porozumienie będzie wywieszone na tablicach wydziałowych
przez służby personalne Firmy.

Dodano: 26 czerwca 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara