W dniu 7 maja z inicjatywy Związków Zawodowych działających w naszej
Firmie odbyło się spotkanie zespołów negocjacyjnych  z Prezesem
Jackiem Pyczkiem, oraz zespołem negocjacyjnym reprezentującym Zarząd.
Tematem spotkania był trwający w naszej Firmie spór zbiorowy.
Omówiono możliwości dojścia do porozumienia i zakończenia sporu..
Na dzień dzisiejszy oczekujemy kolejnego spotkania w kwestii rokowań.

Dodano: 8 maja 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara