Zarząd Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W związku z niespełnieniem do dnia 5 kwietnia 2013 roku
przez Zarząd Firmy żądań Związków Zawodowych zawartych w
piśmie z dnia 29 marca 2013 roku Związki Zawodowe działające
w Firmie Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A.
oraz Związek Zawodowy Chemików wstępują na drogę sporu zbiorowego
na podstawie ustawy z 23 maja1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dodano: 10 kwietnia 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara