.Zespół negocjacyjny Związku Zawodowego „Solidarność”
informuje członków Związku iż nie doszło do uzgodnień wzrostu
płacy zasadniczej na 2013 rok w myśl ZUZP Rozdział III art.1.pkt1.
O krokach NSZZ „Solidarność” T.C Dębica S.A.oraz Związku Zawodowego
„Chemików”   informować będziemy Członków Związku przez Przewodniczących
Komisji Wydziałowych tablicę ogłoszeń i stronę internetową.

Dodano: 2 kwietnia 2013
Dodano przez: Sławomir Bezara