W odpowiedzi na wystąpienie Związków Zawodowych w sprawie wypłaty w miesiącu grudniu jednorazowej nagrody pieniężnej dla załogi, Zarząd Firmy podjął  decyzję o wypłacie :

350 zł brutto dla pracowników w terminie do 21 grudnia 2012 roku. Data wypłaty nagrody zostanie ustalona przez Zarząd Firmy. Nagrodą mają zostać objęci pracownicy zatrudnieni na dzień wypłaty, którzy przepracowali w Firmie minimum 9 miesięcy w bieżącym roku kalendarzowym.

Dodano: 11 grudnia 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara