Związki Zawodowe działające w Firmie wystąpiły do Zarządu z pismem następującej treści:

W celu realizacji pkt III Dodatkowego Uzgodnienia do Porozumienia Płacowego na 2012 rok zawartego w dniu 31.03.2012r. pomiędzy Zarządem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce biorąc pod uwagę między innymi bardzo dobre wyniki finansowe Firmy za 9 m-cy br., utratę części wynagrodzenia przez pracowników objętych postojami w związku z potrzebami pracodawcy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników Związki Zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. zwracają się z prośbą o rozważenie przez Zarząd Firmy wypłaty w miesiącu grudniu jednorazowej nagrody pieniężnej  w wysokości 700 zł dla pracowników, których dotknęły postoje oraz 400 zł dla pozostałych pracowników. Uruchomienie i wypłacenie nagrody będzie motywacją do dalszej efektywnej i wydajnej pracy na rzecz Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz podziękowaniem za wkład pracy dzięki, której Firma osiąga bardzo dobre wyniki pomimo różnorakich zawirowań.

Dodano: 25 października 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara