Zbyt wysoka temperatura na stanowisku pracy.
Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy  jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy w takiej pogodzie, w tym również napojów i możliwości częstszych przerw. Obowiązek pracodawcy wynika m.in. z Kodeksu Pracy oraz z rozporządzeń. – Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej mówiące o posiłkach profilaktycznych i napojach, które należy pracownikom dostarczać . Zgodnie z przepisami, kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, a w pomieszczeniach – 28 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom chłodne napoje w nieograniczonej ilości. Rodzaj napoju powinien wcześniej skonsultować ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
Obowiązkiem pracodawcy, w przypadku braku klimatyzacji, jest również dostarczenie wiatraków,zasłonienie okien, żeby w pomieszczeniu nie było podwyższonych temperatur.
– Zalecane jest, aby przerwy w pracy mogły być częstsze. Jeżeli trudności związane z temperaturą uniemożliwiają pracę, to zalecane jest nawet albo wcześniej zaczynać i wcześniej kończyć, albo po prostu robić dłuższe przerwy W ekstremalnych przypadkach w grę wchodzi nawet zwolnienie pracownika do domu. Warto pamiętać, że w takim wypadku pracodawca musi jednak  wypłacić wynagrodzenie za cały przepracowany dzień. Decyzję o przerwaniu pracy może podjąć również sam pracownik.
– W momencie, kiedy istnieje zagrożenie zdrowia i życia, to pracownik może powiadomić pracodawcę, że odchodzi od stanowiska pracy –  I jeśli powiadomi, może to zrobić.
.

Dodano: 9 lipca 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara