STANOWISKO
NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A. ws. 
planowanych postojów

NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A sprzeciwia się planowaniu postojów i narzucaniu wykorzystywania urlopów tylko w dni świąteczne. Takie praktyki wskazują  na dyskryminację tylko jednej grupy pracowniczej – pracowników  systemu czterobrygadowego .Pozostali pracownicy naszej firmy nie muszą wykorzystywać urlopu jak również nie tracą na wynagrodzeniu ( ryczałtowe wynagrodzenie) takie praktyki są niemoralne i niezgodne z Konstytucją RP Kodeksem Pracy W kryzysie takimi samymi obciążeniami i wyrzeczeniami powinni być dotknięci zarówno pracownicy produkcyjni jak i nieprodukcyjni bo  wszyscy pracujemy w jednej firmie i jesteśmy jedną załoga. Nie powinno się dzielić pracowników ponieważ w perspektywie rodzi to niepokoje i generuje niepotrzebne konflikty.

NSZZ „Solidarność’ T.C. Dębica S.A wnosi o przestrzeganie zapisów ZUZP, Kodeksu Pracy ,Konstytucji RP

 

Dodano: 21 maja 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara