Z A P R A S Z A M Y

Członków NSZZ Solidarność do Sanktuarium bł. Jana Pawła II przy centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” Kraków Łagiewniki z racji PIERWSZEJ ROCZNICY BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II oraz PIERWSZEJ PIELGRZYMKI LUDZI PRACY Wszystkich Ludzi Pracy ZAPRASZAMY na dziękczynienie za dar błogosławionego Jana Pawła II robotnika papieża, który „wyszedł spośród ludzi pracy: z kamieniołomów na Zakrzówku, z solvayowskiej kotłowni, a potem z Nowej Huty”. Niech obecność pracujących i bezrobotnych, emerytów i rencistów wraz ze swymi sztandarami religijnymi jak i związkowymi wokół ołtarza będzie wyrazem jedności Ludu Pracującego mającego poczucie godności pracy i pragnącego dobra dla wszystkich.

Uroczystość odbędzie się w dniu   01. maja 2012 r.

Program :
godz. 1045 – Przywitanie pielgrzymów
godz. 1100 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza

Po liturgii wspólne świętowanie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Przewodniczącymi Komisji Wydziałowych NSZZ „Solidarność” lub Komisja Zakładową pod nr. 51450

Dodano: 20 kwietnia 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara