W dniu 31 marca 2012 roku Związki Zawodowe działające w Spółce i Zarząd  Firmy  Oponiarskiej  Dębica SA  podpisały  Porozumienie
Płacowe na 2012 r. oraz  Dodatkowe Uzgodnienia do Porozumienia Płacowego na 2012 rok. uzgodniono:
Płacowe
1.Z dniem 1 kwietnia 2012 r. uruchomione zostaną środki  finansowe na podwyżki płac zasadniczych  w wysokości 4,2 % funduszu płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na dzień  31.03.2012 r.
2.Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. na dzień 1.04.2012 r./z wyłączeniem Członków Zarządu Firmy, Dyrektorów i pracowników wyłączonych z ZUZP/, otrzyma podwyżkę stawki zasadniczej.
3.Płaca zasadnicza każdego uprawnionego pracownika wzrośnie od dnia 1.04.2012 r. o kwotę 128 zł. brutto na miesiąc co stanowi wzrost stawki godzinowej  o 0,77 zł. brutto /godzinę.
4.Miesięczne indywidualne składki pracowników na ubezpieczenie w AVIVA opłacane przez Pracodawcę wzrosną w rocznicę polisy z dniem 01.08.2012r. o 15 zł na pracownika w stosunku do obecnej wysokości składek.
5.W lipcu Strony rozpoczną rozmowy na temat poprawy warunków umożliwiających pracownikom zakup opon w ramach programu sprzedaży opon dla pracowników.
Dodatkowe Uzgodnienia
1
.Z dniem 1 maja 2012 r. odpłatność pracownika za posiłek regeneracyjny zmniejszona zostanie o 0,60 PLN i wynosić będzie 1,50 PLN.  Kolejne stopniowe obniżanie odpłatności pracownika za posiłek regeneracyjny będzie wynikiem wzajemnych uzgodnień pomiędzy stronami. Rozmowy na ten temat rozpoczną się w lipcu 2012 r.
2.W miesiącu sierpniu 2012 r strony dokonają analizy wynagrodzeń pracowników z długoletnim stażem pracy w firmie TC Dębica z niskimi stawkami osobistego zaszeregowania.
3.W IV kwartale 2012 roku Zarząd oraz Związki Zawodowe zasiądą do rozmów, podczas których dokonają przeglądu wyników za I, II i III kwartał 2012 r.  oraz sytuacji rynkowej i rozważą możliwość uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki płacy zasadniczej lub nagrody dla pracowników.

Dodano: 1 kwietnia 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara