Ważne !!!!!!

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. – Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej sprawie. Chcemy skorzystać z wolności, z tego że żyjemy w demokratycznym państwie . Członkowie NSZZ „Solidarność” i wszyscy pracownicy T.C. Dębica S.A. mogą wyrazić poparcie poprzez wpisanie się na listę popierającą referendum . Listy te są dostępne u Przewodniczących Komisji Wydziałowych jak i w siedzibie Związku. Do wpisu potrzeby jest PESEL i własnoręczny podpis.

Dodano: 27 grudnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara