Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy oraz Związki Zawodowe NSZZ „Solidarność”
ZZ„Chemików ” zapraszają wszystkich pracowników T.C. Dębica S.A. na mszę św.
,która zostanie odprawiona w dniu 28.12.2011 w kościele pw. Ducha Świętego
w Dębicy o godz. 8.00. Msza Sw. została zamówiona z okazji 60 rocznicy powstania
Społecznej Inspekcji Pracy.
Prosimy w miarę możliwości o liczny udział.

Zakładowa Inspekcja Pracy i Związki Zawodowe

Dodano: 23 grudnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara