Dziś mija 30 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Okrągła rocznica jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci skłania do zadumy i pamięci o ofiarach.

30 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. W wyniku działań władz komunistycznych w czasie stanu wojennego 1981-1983 zginęło przynajmniej kilkadziesiąt osób. Ponad trzy tysiące Polaków zostało internowanych, dziesiątki tysięcy spotkały represje, utrata pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania… Wiele osób wspomina ten okres jako niezwykle smutny i przygnębiający.

O godz .12.00 delegacje i poczty sztandarowe NSZZ, ,Solidarność” udają się na Plac Solidarności pod krzyż aby oddać pamięć tym  którzy walczyli o wolność i demokrację

Dodano: 13 grudnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara