Również w 2011 roku wydawane będą talony świąteczne o nominale 100 zł dla członków NSZZ „Solidarność”. Talony będzie można realizować w supermarkecie Carrefour. Wydawanie talonów odbywać się będzie w macierzystych komórkach organizacyjnych przez Komisje Wydziałowe o czym członkowie związku zostaną poinformowani poprzez tablice ogłoszeń.

Dodano: 15 listopada 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara