W dn. 17 listopada 2011r. w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Wydziałowych z Zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej p. Tadeuszem Majchrowiczem oraz p. Waldemarem Cieślą – Kierownikiem Oddziału Nr 5 Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Najliczniej reprezentowana była Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów. Pan Tadeusz Majchrowicz odpowiadał na pytania nurtujące członków Związku. Tematy poruszane to m.in. : najistotniejsze problemy NSZZ „Solidarność”  dotyczące zarówno historii, obecnej sytuacji Związku jak również planów i perspektyw na  przyszłości.
Dyskutowano także o ważnych sprawach państwowych oraz to co czeka pracowników i związki zawodowe w obszarze  proponowanych zmian w  prawie pracy ( kodeks pracy ). Padło również pytanie, czy jest możliwość ponownego wystąpienia do Komisji Ekspertów o przyznanie warunków szczególnych pracownikom naszej Firmy i czy w tym temacie otrzymamy niezbędną pomoc prawną .Pan Tadeusz Majchrowicz zapewnił, że jeśli tylko otrzyma zaproszenie od Komisji Zakładowej, chętnie weźmie udział w kolejnych tego typu spotkaniach.

Dodano: 18 października 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara