W odpowiedzi na pismo Zarządu Firmy z dnia 1 czerwca 2011 roku  mówiące o wypłacie jednorazowej premii dla pracowników , Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. podtrzymują swoje stanowisko i wnioskują o wypłatę zadawalającej kwoty ( minimum 500zł na osobę )w  IV kwartale 2011 roku.

Zdaniem Związków Zawodowych przyjęcie przez Zarząd TC Dębica S.A. przedstawionej propozycji  nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego Firmy a wpłynie na poprawę atmosfery wśród pracowników ,oraz doceni ich wkład w coraz to lepsze wyniki  firmy.

Dodano: 16 września 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara