K O M U N I K A T

Informujemy zainteresowanych, że zgodnie z tradycją Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A. i Zespół Socjalny organizują Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy w terminie 17/18 września 2011 r. Zapisy prowadzą Przewodniczący Komisji Wydziałowych NSZZ „Solidarność” do dnia 8 września 2011 r. Prawo do uczestnictwa w pielgrzymce ma każdy pracownik Firmy Oponiarskiej ( plus osoba towarzysząca). Koszt uczestnictwa – 5 zł (pięć złotych od osoby).  Na pielgrzymkę mogą wyjechać wyłącznie osoby zapisane, posiadające bilety
(będą sprawdzane listy i bilety przy wsiadaniu do autobusu).

Przy zapisie należy podać PESEL i adres zamieszkania, który konieczny jest do ubezpieczenia NW.

Zbiórka przed „STOMILANKĄ” od godz.. 23.00, odjazd o godz. 23.30. na błogosławieństwo do kościoła Miłosierdzia Bożego o godz.24.00 wyjazd do Częstochowy.

Dodano: 31 sierpnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara