W dniu 12 lipca 2011 roku odbyło się spotkanie Dyr. ds. Personalnych
 z poszerzonymi gremiami Związków Zawodowych, tematy poruszane to:
• program dobrowolnych odejść
• rozliczenie porozumienia  płacowego na 2011 rok
• program opon dla  załogi
• absencja chorobowa – rozmowa po chorobowym
• LIM – jakość usług przy badaniach okresowych, kontrolnych pracowników
• regulamin pracy –dostosowanie do wymogów prawnych
• grupowe ubezpieczenia pracownicze
• odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej
• praca w  Boże Ciało w godz. nadliczbowych
• program rekrutacji wewnętrznej
• nagroda dla pracowników za dobre wyniki firmy
Tematyka  poruszana na spotkaniu będzie kontynuowana na kolejnych
 spotkaniach Związków Zawodowych z Dyrekcją .

Dodano: 14 lipca 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara