Podczas obrad w Łodzi sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” zdecydował o szczegółach akcji protestacyjnych w najbliższych tygodniach. Już za dwa tygodnie odbędą się pikiety w 16 miastach wojewódzkich. 30 czerwca związek zorganizuje duży protest w Warszawie.  Sztab podtrzymał wcześniejsze ustalenia co do organizacji w środę 25 maja manifestacji we wszystkich miastach wojewódzkich. Godziny rozpoczęcia tych akcji ustalą poszczególne zarządy regionów. Podczas protestów związkowcy przekażą wojewodom petycje z głównymi postulatami związku. Do najważniejszych należą podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem. Członkowie sztabu omawiali też w Łodzi możliwość współpracy z innymi organizacjami przy organizacji regionalnych pikiet. Decyzje o tym, kogo zaprosić do protestów, podejmą zarządy regionów. Pikiety poprzedzą konferencje prasowe, które 23 lub 24 maja odbędą się w poszczególnych miastach wojewódzkich. Do udziału w
akcji zachęcać będą też spoty emitowane w regionalnych telewizjach i prasie lokalnej.

Komisja Krajowa NSZZ “S” przygotowała też ponad sto tysięcy plakatów i ulotek informujących o celach i głównych postulatach NSZZ „Solidarność”. Materiały są już dystrybuowane w poszczególnych regionach. Sztab zdecydował też o dacie dużej manifestacji w Warszawie.  Ogólnopolski protest w stolicy odbędzie się 30 czerwca. „Solidarność” wystosuje  apel do innych reprezentatywnych central związkowych z zaproszeniem do udziału w tej manifestacji

Dodano: 13 maja 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara