Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność”ustaliła, że 25 maja we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się pikiety protestacyjne. Początek akcji zaplanowano wstępnie na godz. 14.00. Związek zorganizuje też dużą manifestację w Warszawie. O terminie protestu zdecyduje kilkunastoosobowy sztab protestacyjny, który koordynuje akcję na poziomie kraju. Za pikiety w poszczególnych miastach odpowiadają natomiast szefowie regionów związku.
Głównym hasłem, pod którym „Solidarność” będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Nasz związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

Dodano: 27 kwietnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara