W dniu 1kwietnia o godz. 2.00 rano podpisano porozumienie płacowe na 2011 r.  Oto szczegóły związane ze wzrostem funduszu płac, który wynika z porozumienia płacowego, zawartego przez Związki Zawodowe działające w Firmie i Zarząden T.C Dębica S.A.

• Z dniem 1 kwietnia 2011 r. zostaną uruchomione środki finansowe na podwyżki płac zasadniczych, w wysokości 4,5% funduszu płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na dzień 31.03.2011 r., z wyłączeniem zatrudnionych w roku 2011.Podwyżka ta zostanie uwzględniona przy najbliższej
wypłacie na początku maja br.
• Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na dzień 31.03.2011 r. (z wyłączeniem członków Zarządu Firmy, Dyrektorów i pracowników wyłączonych z ZUZP oraz pracowników, z którymi został nawiązany stosunek pracy na czas nieokreślony w 2011 r.) otrzyma podwyżkę stawki zasadniczej. Podwyżka ta zostanie uwzględniona w najbliższej wypłacie na początku maja br.
• Płaca zasadnicza każdego uprawnionego pracownika wzrośnie od dnia 1.04.2011 r. o kwotę 110 zł na miesiąc, co stanowi wzrost stawki godzinowej o 0,66 zł/godzinę.
• Pozostałe środki finansowe przekazano na podwyżki uznaniowe do rozdysponowania przez Dyrektorów poszczególnych Pionów. (to jest kwota 20,50 zł w przeliczeniu na osobę )
• Pracownicy zatrudnieni obecnie na umowę o pracę na czas określony otrzymują podwyżkę uznaniową wyłącznie w przypadku zmiany umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony.
• Miesięczne indywidualne składki pracowników na ubezpieczenie w Commercial Union/AVIVA, opłacane przez Pracodawcę, wzrosną w rocznicę polisy z dniem 1 sierpnia 2011 r. o 14 zł na pracownika i wynosić będą 170 zł.

Dodano: 4 kwietnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara