Dębica,dn.04.01.2008r.

KOMUNIKAT

Przypominamy członkom Związku , że podwyżka płac w styczniu 2008r. wynika z Porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2007r. i dotyczy II – go etapu podwyżek na rok 2007.
W ramach II – go etapu z dniem 01.01.2008r. wysokość przeciętnej miesięcznej płacy zasadniczej podwyższona zostanie o 2,5% w stosunku do wysokości przeciętnej miesięcznej płacy zasadniczej na dzień 31.12.2007r. w tym :

1.
1,25 % środków rozdysponowanych będzie wśród wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2007r. i będących pracownikami Spółki w dniu 01.01.2008r. ( podwyżka z tzw. automatu ). Płaca zasadnicza każdego pracownika ( z wyłączeniem najwyższych stanowisk kierowniczych ) wzrośnie o 1,25 % w stosunku do wynagrodzenia z dn.31.12.2007r.
2.
1,25% środków pozostanie w gestii Dyrektora ds. Personalnych i przeznaczonych zostanie na poprawę struktury płac w ramach realizacji strategii płacowej

Podwyżka płac na 2008r. będzie negocjowana zgodnie z zapisami ZUZP ( powinna być wynegocjowana do końca marca 2008r. ).

Dodano: 1 kwietnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara