Wysokość zasiłków statutowych zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej nr.13/2010
– z tytułu urodzenia dziecka               300 zł
– z tytułu zgonu członka Związku        300 zł
– z tytułu zgonu członka rodziny         200 zł
– odprawa emerytalno – rentowa       100 zł

Dodano: 4 lutego 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara