W dniu 22 października 2010 roku Zwiazki Zawodowe wystosowały do Zarządu Firmy pismo następującej treści

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 15 rocznicy funkcjonowania koncernu GOODYEAR  w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., bardzo dobrymi wynikami finansowymi T.C. Dębica S.A. za 9 m-cy 2010r., wzrastającą produkcją opon, zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Związek Zawodowy „Solidarność”, Związek Zawodowy Chemików wnioskują o przyznanie w 2010r. jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników T.C. Dębica S.A.

Podjęcie przez Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. decyzji o wypłacie jednorazowej nagrody dla pracowników Firmy nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego Firmy oraz założonego Biznes Planu a wpłynie na poprawę atmosfery wśród pracowników, zrekompensuje częściowo wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowników, pozwoli pracownikom z optymizmem wejść w 2011 rok.

Oczekujemy pozytywnej decyzji Zarządu Firmy w sprawie.

Związek Zawodowy Chemików  Związek Zawodowy NSZZ Solidarność        

Mariusz Fikus

Tomasz Podlasek

Dodano: 25 października 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara