W dniu 12 listopada w Centrum Konferencyjnym MPK w Krakowie odbyła się uroczystość 60 lecia działalności Społecznej Inspekcji Pracy. Na uroczystość tę został zaproszony Kol. Zbigniew Nepelski,który 4 kadencję pełni w naszej Firmie obowiązki Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy a zarazem jest członkiem naszego związku,członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.Kolega Zbigniew został wyróżniony przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, jako zasłużony dla rozwoju i działań Społecznej Inspekcji Pracy. Jako związkowcy serdecznie gratulujemy Kol. Zbigniewowi i życzymy dalszych sukcesów na rzecz Społecznej Inspekcji Pracy

Dodano: 15 października 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara