Zakończył się okres sprawozdawczo wyborczy
na różnych szczeblach i strukturach NSZZ „Solidarność”.
Nasi przedstawiciele zostali powołani na funkcje:
Do Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”
Józef Nykiel – członek Rady Sekcji
Tomasz Podlasek – Wiceprzewodniczący Rady Sekcji
Piotr Wójcik –członek Komisji Rewizyjnej
Henryk Mazurkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ponadto Józef Nykiel i Tomasz Podlasek zostali delegatami na
Kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, gdzie Tomasz Podlasek
został członkiem Prezydium Rady.
W wyniku przeprowadzanych wyborów na Walnym Zebraniu
Delegatów Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
Tomasz Podlasek wybrany został
członkiem Zarządu Regionu Małopolska.
Nasi emeryci w osobach :

Andrzej Hochołowski, Jan Kabaj
Czesław Wysowski, Zdzisław Nauka
Pociask Ryszard
zostali wybrani w skład Zarządu
Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów w Regionie Małopolska.
Ponadto Andrzej Chochołowski i, Jan Kabaj
Zostali delegatami na Krajowy Kongres Em i Ren
na lata 2010-2014 a Jan Kabaj został wybrany
członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Em i Ren.

Dodano: 6 lipca 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara