„Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja”

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania
siwiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem
wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które
niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność”

Dodano: 25 marca 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara