W  środę  21 stycznia 2009 roku Zespół Negocjacyjny w składzie:

Andrzej Bal BT-1
Mirosław Maczuga BT-2
Tadeusz Kulas BT-3
Stanisław Stanaszek BT-4
Zbigniew Król BT-5
Janusz Raś  BT-6
Zbigniew Para PQ
Zbigniew Nepelski PM
Mieczyław Kumięga PM
Ewa Marcinek  OP
Józef Nykiel BT-5
Tomasz Podlasek PI

uczestniczył w spotkaniu z prawnikami Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” . Poruszano i omawiano sprawy wypowiedzenia ZUZP , aspekty prawne , zachowania zespołu negocjacyjnego w trakcie negocjacji , sytuację prawną po 31 marca 2009 roku , oraz jakie kroki może i powinien podjąć  Związek po wypowiedzeniu przez Zarząd ZUZP.
Dnia 22 stycznia na spotkaniu w Opocznie, w siedzibie Sekretariatu Przemysłu Chemiczego, odbyło się spotkanie delegacji Zespołu Negocjacyjnego z prawnikiem SPCH , Dariuszem  Sobolewskim .Omawiano aspekty prawne w zakresie wypowiedzenia ZUZP.

Dodano: 25 stycznia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara