W dniu 13 stycznia 2009 roku Zarząd Firmy przedstawi Związkom Zawodowym pisemną propozycję dotyczącą ZUZP, oraz zostanie ustalony termin spotkania zespołów. 15 stycznia Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność ”na swoim cyklicznym spotkaniu zapozna się z przedstawionymi propozycjami i podejmie stosowne kroki i działania.
W chwili obecnej Komisja Zakładowa poinformowała o wypowiedzeniu ZUZP Zarząd Regionu Małopolska, Starostę Powiatu Dębickiego, Burmistrza Miasta Dębicy, Krajową Sekcję Przemysłu Chemicznego prosząc o merytoryczno prawną pomoc.

Dodano: 9 stycznia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara