W dniu 11 listopada 2008 roku podczas uroczystości
90 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
Uchwałą Rady Miasta Dębica XIX / 278 / 08 z dnia
29 maja 2008 roku NSZZ „Solidarność” Ziemi Dębickiej
została odznaczona medalem „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.
Odznaczenie z rąk Przewodniczącego Rady Miasta
Pana Jana Borka oraz Burmistrza Pana Pawła Wolickiego
odebrał Przewodniczący Delegatury
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska w Dębicy
Pan Waldemar Cieśla. W uroczystości tej uczestniczył
V-ce Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
Pan Henryk Łabędź oraz liczni przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.

Dodano: 19 listopada 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara