Łódź, 7 listopada 2008

Pan Janusz Śniadek
Przewodniczący
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
80-855 Gdańsk
Wały Piastowskie 24

Szanowny Panie Przewodniczący!
Przesyłam  komunikat badawczy CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ „System emerytalny – oceny i postulaty”.

•Większość Polaków (70%) jest zdania, że zapewnienie obywatelom zabezpieczenia na starość to zadanie państwa.
•W opinii niemal dwóch trzecich dorosłych Polaków (64%) system ubezpieczeń emerytalnych funkcjonuje źle. W ostatnich latach bardzo wyraźnie wzrósł pesymizm w przewidywaniach dotyczących wysokości świadczeń emerytalnych.
•Polacy chcieliby uzyskiwać prawo do pobierania świadczeń emerytalnych wcześniej, niż zakładają to przepisy ustawowe, oraz że akceptują zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć.
•Przekonanie, że wiek umożliwiający przejście na emeryturę powinien być niższy niż obecnie, jest od lat utrwalone w polskim społeczeństwie.
•Ponad połowa badanych uważa, że lista zawodów uprawniających do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę powinna być utrzymana w obecnym kształcie (33%) lub nawet poszerzona (21%).  Za jej ograniczeniem opowiada się 30% ankietowanych.

Dodano: 10 listopada 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara