Dębica 29.05.2008r.

Zarząd
Firmy Oponiarskiej Dębica
Spółka Akcyjna

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie podejmowanymi przez Zarząd Firmy decyzjami dotyczącymi wprowadzania dni wolnych od pracy i ograniczeniami w produkcji uzasadnianymi przez Zarząd Firmy rzekomym obniżeniem popytu na produkty Firmy, Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. oczekują podjęcia przez Zarząd Firmy i Koncern Goodyear działań powodujących poprawę zaistniałej sytuacji.

Powtarzające się postoje i ograniczenia w produkcji powodują jej destabilizację, chaos w organizacji pracy, niepokój pracowników.

Wykorzystywane urlopy na czas postojów uniemożliwiają pracownikom korzystanie z urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego przeznaczeniem i planami co do terminu i formy jego wykorzystania.

W związku z tym w przypadku dalszych ograniczeń produkcji (dni wolne) Związki Zawodowe będą proponowały i dążyły do następujących rozwiązań:

–  pracownik zachowuje prawo do 100 % stawki osobistego zaszeregowania i nie podejmuje w tym czasie pracy

–  w przypadku powierzenia pracy zastępczej wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Za Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”
Tomasz Podlasek
Za Związek Zawodowy Chemików
Mariusz Fikus

Dodano: 4 czerwca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara