K O M U N I K A T

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ( komunikat NSZZ „Solidarność” TC Dębica S.A. z dnia 10 marca 2008r.) w dniu 18.03.2008r.
o godz. 13.00 w sali klubowej Domu Kultury Firmy Oponiarskiej odbyło się spotkanie Pani Dyrektor ds. Personalnych Renaty Szcześniak z członkami Komisji Wydziałowych, delegatami na WZD NSZZ „Solidarność”, TC Dębica S.A. a także pracownikami zrzeszonymi zarówno w szeregach NSZZ „Solidarność” jak i nie zrzeszonymi ( w spotkaniu uczestniczyło ok. 90 osób).
Kluczowym tematem spotkania były podwyżki płac w 2008r.
Poruszana była również tematyka sytuacji Firmy w latach 2008 -2010.
Pani Dyrektor podkreśliła, że świadomość faktu, na jakim jesteśmy poziomie, jeśli chodzi o płace, jest bardzo ważna. Zdaniem Pani Dyrektor nie jest źle w kwestii płac – Firma Oponiarska jest jedną z najlepiej płacących firm na Podkarpaciu. Rozumie jednak, że wpływ sytuacji w kraju a także tego, co jest przedstawiane w mediach, jest bardzo duży, jeśli chodzi o oczekiwania płacowe pracowników. Przedstawiła w kilku zdaniach jak kształtowała się polityka płacowa w 2007r. i jaka będzie tendencja na najbliższą przyszłość („ dopłacić” grupy pracowników najniżej zarabiających, doinwestować niektóre grupy zawodowe, specjalistów a także te stanowiska, na których są spore rozpiętości w płacach).
Pani Dyrektor w imieniu Zarządu Firmy przedstawiła propozycje podwyżek płac na 2008r., a mianowicie:
– 3% podwyżki płacy zasadniczej ( nie jest ustalony podział tych 3%, jednak Zarząd stoi na stanowisku, żeby nie był to automat, ale np. podwyższenie najniższej płacy pracownika na stanowisku robotniczym do 9, 50 zł / godz., doinwestowanie grup zawodowych, gdzie są duże rozpiętości w płacach itp.)
-300 zł jednorazowa nagroda ( wypłacona w lipcu)
– opieka medyczna ( regularny dostęp do specjalistów), wzrost ryczałtu na opiekę medyczną do ok. 32 zł na każdego zatrudnionego pracownika
– zwiększenie dopłaty do posiłków ( odpłatność pracownika 1 zł za posiłek zamiast dotychczasowych 2 zł )
– wzrost składki na Commercial Union o 5 zł w rocznicę polisy
– program opon dla pracowników
Związki Zawodowe przypomniały swoje stanowisko w sprawie podwyżek płac w 2008r., przedstawione na negocjacjach w dn.18.03.2008r.:
-300 zł podwyżki od 1.04.2008r. ( kwotowo)
-800 zł jednorazowa nagroda wypłacona w lipcu 2008r.
– wzrost składki na CU o 25 zł w rocznicę polisy
– program opon lub inny program ( tzw. benefity )
Po przedstawieniu w/w stanowisk głos zabierali pracownicy polemizując ze stanowiskiem Pani Dyrektor w sprawie podwyżek płac w 2008r.
Przypomniano również Pani Dyrektor obietnice inwestora strategicznego w sprawie płac: przy negocjacjach płacowych będzie uwzględniany procent inflacji i realny wzrost płacy powiązany z wydajnością.
Podkreślano szczególnie wzrost wydajności pracy w ciągu ostatnich czterech lat nawet o 40% przy „mizernym „ wzroście płacy zasadniczej ( ok. 30 gr./godz.) dla zdecydowanej większości pracowników na stanowiskach robotniczych
( ok. 70% pracowników na stanowiskach robotniczych jest „ niedopłaconych”)
Członkowie Związku wielokrotnie podkreślali, że wyrównywanie tzw. „kominów” i podnoszenie najniższej płacy do 9, 50/godz. ( dla stanowisk robotniczych) powinno być z dodatkowej puli a nie kosztem podwyżek kwietniowych, którymi objęta jest cała Załoga.
Zapytano Panią Dyrektor, dlaczego pomimo wyroku sądowego korzystnego dla pracowników nie została wypłacona premia za czerwiec 2005r. dla wszystkich pracowników Firmy. Dyr. ds. Personalnych odpowiedziała, że Zarząd Firmy przekazał kilkakrotnie swoje stanowisko, że nie został wykonany EBIT i dlatego premia nie została wypłacona.
Związkowcy zwrócili uwagę Pani Dyrektor, że zgodnie z obowiązującym wtedy systemem premiowania zawartym w ZUZP, EBIT nie był czynnikiem warunkującym wypłatę premii.
W sprawie tegorocznej podwyżki płac obecni na sali członkowie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie wypowiedzieli się za podwyżką kwotową ( nie procentową) dla każdego pracownika. Pozwoli to na usatysfakcjonowanie Załogi, dowartościowanie ciężkiej pracy i poprawienie atmosfery w Firmie.
Pani Dyrektor wyraziła opinię, że 300 zł podwyżki dla każdego pracownika byłoby niebezpieczne dla Firmy, ale do końca okresu zagwarantowanego przez ZUZP będą trwały negocjacje podwyżek płac, w 2008r.

Dodano: 19 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara