Dębica,dn.12.02.2008r.

Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W odpowiedzi na propozycję podwyżek płacy zasadniczej przedstawioną przez Zarząd Firmy, Związki Zawodowe działające w TC Dębica S.A.  przedstawiają następujące propozycje wzrostu płacy zasadniczej w 2008r. :
– podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 530 zł na jednego pracownika
( tzw. automat )
– podwyżka zostanie uruchomiona z dniem 01.04.2008r.
– wzrost indywidualnej składki na ubezpieczenie w CU w rocznicę polisy
o 25 zł na ubezpieczonego
Zdaniem Związków Zawodowych przyjęcie przez Zarząd TC Dębica S.A. przedstawionej propozycji nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego Firmy a wpłynie na poprawę atmosfery wśród pracowników.

Dodano: 3 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara