Dębica,dn.04.01.2008r.

K O M U N I K A T

W ślad za pisemnymi wystąpieniami Związków Zawodowych działających w TC Dębica S.A. do Zarządu Firmy w sprawie wypłaty premii za wrzesień 2007r. oraz rozmowami przedstawicieli związkowych z Dyrektorem Ds. Produkcji Panem Jeffrey’em  Smith’em oraz Dyrektor Ds. Personalnych Panią Renatą Szcześniak w w/w sprawie informujemy  , że premia dla pracowników premiowanych miesięcznie zatrudnionych w BT-2 , BT-3 , BT-4 i PK została wypłacona wraz z  wynagrodzeniem   w dniu 02.01.2008r

Dodano: 1 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara