Pan
Jacek Pryczek
Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.

Nawiązując do spotkania odbytego w dniu 21.01. 2008 roku pomiędzy Panem Prezesem a przedstawicielami organizacji związkowych działających w Firmie; Związkiem Zawodowym Chemików oraz Związkiem Zawodowym „Solidarność”, prosimy o podjęcie przez Zarząd Firmy decyzji o wypłacie nie wypłaconej premii za czerwiec 2005 roku wszystkim uprawnionym pracownikom.
Prośbę swą uzasadniamy wyrokami Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sekcja do spraw z zakresu prawa pracy w przedmiotowej sprawie.
Podjęcie przez Zarząd Firmy pozytywnej decyzji rozwiąże problem, zakończy procesy sadowe a tym samym nie będziemy zmuszeni do podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania od pracodawcy wypłaty pracownikom premii za czerwiec 2005 roku .

O podjętej decyzji prosimy pisemnie powiadomić organizacje związkowe działające w Firmie i pracowników.

Dodano: 1 marca 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara