PIT – Zakład pracy uwzględni ulgę na dzieci

(02.01) Pracownicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym za pośrednictwem swojego pracodawcy, mają czas do 10 stycznia 2008 r. na złożenie oświadczenia, aby zakład pracy uwzględnił ulgę na dzieci.
Pracownicy, którzy osiągają dochody od jednego podmiotu pełniącego jednocześnie obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy, mogą przenieść na niego obowiązek rocznego rozliczenia swojego podatku.
W takim przypadku podatnik musi złożyć płatnikowi oświadczenie na formularzu PIT-12, przed 10 stycznia roku podatkowego, następującego po roku, którego rozliczenie ma dotyczyć. Podatnik składa w nim oświadczenie, że nie korzysta z odliczeń przewidzianych przepisami prawa. Wyjątkiem wśród odliczeń jest możliwość uwzględnienia przez zakład pracy ulgi na dzieci. Aby z niej skorzystać pracownik powinien w odrębnym oświadczeniu dodatkowo wskazać, że przysługuje mu prawo do tej ulgi, oraz podać liczbę wychowywanych dzieci wraz z określeniem kwoty przysługującego odliczenia. Na tej podstawie płatnik (zakład pracy) w sporządzonej dla pracownika deklaracji ma obowiązek pomniejszenia podatku do zapłaty o wskazaną kwotę ulgi.
Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Dodano: 7 stycznia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara