KOMUNIKAT

W ślad za pisemnymi wystąpieniami Związków Zawodowych działających w TC Dębica S.A. do Zarządu Firmy w sprawie wypłaty premii za wrzesień 2007r. oraz rozmowami przedstawicieli związkowych z Dyrektorem Ds. Produkcji Panem Jeffrey’em Smith’em oraz Dyrektor Ds. Personalnych Panią Renatą Szcześniak w w/w sprawie informujemy , że premia dla pracowników premiowanych miesięcznie zatrudnionych w BT-2 , BT-3 , BT-4 i PK została wypłacona wraz z wynagrodzeniem w dniu 02.01.2008r.

Dodano: 4 stycznia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara