Pan
Jeffrey Smith
Dyrektor ds. Produkcji

Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. zwracają się do Pana Dyrektora o wyjaśnienie przyczyn nie wykonania zadań ilościowych w miesiącu wrześniu 2007 roku , co pozbawiło pracowników miesięcznie premiowanych BT-2, BT-3 , BT-4 , i PK 5% premii .

Zwracamy się również o podanie :

* zaplanowanej produkcji w poszczególnych BT
* realizacji wykonanych zadań
* absencji planowanej i nieplanowanej pracowników T.C. jak i pracowników firm zewnętrznych w poszczególnych BT
* ilości godzin nadliczbowych pracowników T.C Dębica i pracowników firm zewnętrznych w poszczególnych BT
* liczby pracowników T.C Dębica i firm zewnętrznych w poszczególnych BT, niezbędnych do wykonania zaplanowanych zadań
* fluktuację kadr w firmach zewnętrznych

Naszym zdaniem, powodem nie zrealizowania zaplanowanych zadań produkcyjnych było złe zarządzanie w produkcji , nie wywiązanie się z umów firm zewnętrznych świadczących usługi w bezpośredniej produkcji itp.

Takie działania w obszarze produkcji rodzą frustrację i niezadowolenie wśród pracowników , którzy swoją pracę ,a niejednokrotnie pracę za pracowników firm zewnętrznych , wykonują sumiennie z dużym zaangażowaniem licząc, że ich praca i wysiłek zostanie zauważony i odpowiednio doceniony .

Dlatego domagamy się, aby podjęta przez Pana decyzja o nie przyznaniu premii została ponownie rozpatrzona i pracownicy otrzymali premię w pełnej wysokości.

Do wiadomości :

Zarząd T.C. Dębica S.A.
Jarro Kaplan Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dodano: 17 grudnia 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara