KOMUNIKAT

 

Płaca minimalna, emerytury – porozumienie z rządem
(27.08) Podwyżka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury to główne ustalenia porozumienia podpisanego dzisiaj między NSZZ „Solidarność” i rządem.
Przewodniczący Janusz Śniadek i premier Jarosław Kaczyński podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące realizacji postulatów „Solidarności”.
Najważniejsze ustalenia to:

* podniesienie płacy minimalnej od stycznia 2008 r. do wysokości 1126 zł brutto co stanowi 40 proc. prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego w 2008 r. z możliwością dalszego jej podwyższania
* wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku w stosunku do roku bieżącego – 9,3 proc. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej i wzrostu płac wynikającego z redukcji składki rentowej od lipca 2007 i stycznia 2008.
* rząd wystąpi z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Strona rządowa zadeklarowała podniesienie tego wskaźnika w 2008 r.

Janusz Śniadek i premier Jarosław Kaczyński podpisują porozumienie w sprawie postulatów „Solidarności”. Fot. KPRM

* uwzględniając argumenty „S” rząd przedłoży projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wcześniejszych emerytur do dnia 31 grudnia 2008 r. Rząd uznał także konieczność prowadzenia dalszych konsultacji społecznych nad projektem ustawy dotyczącej emerytur dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz wykorzystania w trakcie dalszych prac doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, a także dorobku rządowo-

* społecznych zespołów eksperckich, w tym uwzględnienia kryteriów medycznych

* strona rządowa zobowiązała się do realizacji porozumienia podpisanego z „S” na temat reformy ochrony zdrowia, w tym szczególnie pilnego wprowadzenia ustawy gwarantującej wzrost płac dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia
* uzgodnienia wymagające rozwiązań ustawowych zostaną wprowadzone do parlamentu w trybie pilnym

– Te rozwiązania Sztab Protestacyjny uznał za satysfakcjonujące. Dla pracowników ważna jest decyzja o podniesieniu płacy minimalnej do poziomu 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Niezwykle istotne dla „Solidarności” jest uzyskanie rocznej prolongaty na obowiązywanie przepisów dotyczących emerytur pomostowych. Daje to potrzebny czas na zapoznanie zainteresowanych pracowników z rozwiązaniami, zajęcie przez Związek stanowiska i wynegocjowanie w ramach instytucji dialogu społecznego nowych rozwiązań. Bardzo ważną kwestią jest także skierowanie ustawy dotyczącej wynagrodzeń w służbie zdrowia na szybką ścieżkę legislacyjną tak, by sprawą zajął się jeszcze ten parlament. Jeżeli chodzi o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń to mam świadomość, że zawsze pozostanie uczucie niedosytu – uważa Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
– Dzisiaj wyzwaniem dla Związku jest dorównanie do standardów socjalnych w jakich żyją pracownicy w bogatszych krajach Unii Europejskiej. Pracownicy chcą partycypować we wzroście gospodarczym, z którego tak się wszyscy cieszymy – powiedział
W czerwcu br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołała Krajowy Sztab Protestacyjny i zażądała m.in. podwyżki płacy minimalnej, wzrostu płac w sferze budżetowej, uznania kryteriów medycznych w sprawie obniżonego wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze. W ubiegłym tygodniu Krajowy Sztab Protestacyjny upoważnił przewodniczącego Janusza Śniadka do podpisania porozumienia.

Pracownicy chcą uczestniczyć we wzroście gospodarczym – powiedział podczas uroczystości podpisania porozumienia Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „S”.

Dodano: 17 grudnia 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara