OŚWIADCZENIE
OGÓLNOŚWIATOWEJ SIECI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH W ZAKŁADACH GOODYEARA
19 – 20 marca 2007r. w Akron, Stan Ohio, USA

 

My, 50 delegatów z 12 krajów, reprezentujący Związki Zawodowe, których członkowie są zatrudnieni przez koncern Goodyear Tire & Rubber Company, zgromadziliśmy się tutaj po to, aby w ramach naszych stałych zobowiązań związkowych dążyć do osiągnięcia sprawiedliwości dla pracowników Goodyeara na całym świecie.

Ogólnoświatowa Sieć Związków Zawodowych Działających w Zakładach Goodyeara została powołana do życia na spotkaniu w Cleveland, Ohio w marcu 1999r. celem wspólnej obrony i wspierania pracowników Goodyeara wszędzie tam, gdzie się oni znajdują. Od tego czasu ta Ogólnoświatowa Sieć odgrywa ważną rolę w zacieśnianiu wzajemnych więzi pomiędzy pracownikami poszczególnych zakładów Goodyeara a także pomiędzy Związkami Zawodowymi, które ich reprezentują.

W ostatnich latach Goodyear Tire & Rubber Company nadal poszerza swą działalność w skali globalnej. W roku 2006 ten międzynarodowy koncern uzyskał obroty netto w wysokości około 20 miliardów dolarów amerykańskich. Wytwarza on produkty w 28 krajach.

Biorąc pod uwagę fakt rozrastania się Goodyeara i jego globalny zasięg, jest sprawą dużej wagi, aby Związki Zawodowe należące do Ogólnoświatowej Sieci Związków Zawodowych Działających w Zakładach Goodyeara ponownie podjęły swe wysiłki zmierzające do zagwarantowania praw wszystkim pracownikom Goodyeara na całym świecie i do utwierdzenia tych praw W ramach tychże wysiłków, zobowiązujemy się zwiększyć skuteczność działania Komitetu Sterującego Sieci, a także poszerzyć i usprawnić wzajemną komunikację w obrębie Sieci.

Po dokonaniu przeglądu naszych ostatnich działań i współpracy, przeprowadziliśmy analizę aktualnej sytuacji Goodyeara i jego strategii dotyczących przyszłości. Każdy Związek Zawodowy uczestniczący w Konferencji przedstawił szczegółowy raport na temat aktualnego klimatu ekonomicznego w swoim kraju oraz warunków pracy w zakładzie Goodyeara, z którego pochodzi.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara