Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W związku z nie pojawieniem się Pani Dyrektor Renaty Szcześniak upoważnionej przez Zarząd Firmy do rozmów ze Związkami Zawodowymi na rokowania w terminie i  miejscu wyznaczonym w piśmie z dnia 06.04.2007r.

Związki Zawodowe uznają to za lekceważenie sprawy sporu i obowiązującego prawa , co może skutkować pominięciem przez Związki Zawodowe procedury wynikającej z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991r.

Związki Zawodowe działające w TC Dębica S.A. określają termin rokowań na dzień 19.04.2007r. w  biurze NSZZ „Solidarność” godz. 8.00.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara