Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do pisma z dn.06.04.2007r. Związki zawodowe działające w Firmie Oponiarskiej wyjaśniają , że :

– procedura związana z  kształtowaniem środków na wzrost wynagrodzeń znana jest Związkom Zawodowym z zapisów ZUZP , który to Układ został podpisany pomiędzy Związkami Zawodowymi i Zarządem Firmy Oponiarskiej.

Prawdą jest , że negocjacje podwyżek płac trwały od stycznia 2007r. , ale prawdą jest również to ,  że Związki Zawodowe już 04 sierpnia 2006r. wystosowały pismo do Zarządu Firmy o zabezpieczenie środków na podwyżki płacy zasadniczej dla pracowników TC Dębica S.A. o 4% wyższych niż wynika to z zapisów Rozdz. III Art. 1 § 2 ZUZP r.

– w czasie rozmów od stycznia 2007r.   Pani Dyrektor przekazała stanowisko Zarządu Firmy, że Zarząd nie widzi konieczności ani możliwości uruchomienia podwyżek dla pracowników uzasadniając swoje stanowisko wysoką średnią płacą w TC Dębica S.A. w porównaniu do woj. podkarpackiego oraz możliwością pozyskania nowych , tańszych pracowników.

Zarząd widział natomiast możliwość uruchomienia większych środków pod warunkiem dokonania zmian w ZUZP w obszarze kosztów pracy, które spowodowałyby oszczędności i część zaoszczędzonych środków Zarząd być może przeznaczyłby na podwyżki płac.

W związku z powyższym dziwi nas fakt , że znalazły się dodatkowe środki na podwyżki uznaniowe , które mają być blisko dwukrotnie wyższe od przewidzianych zapisami ZUZP ( pismo Zarządu z dn. 06.04.2007r.).

Negocjacje powinny być prowadzone w dobrej wierze w celu osiągnięcia obopólnego porozumienia , co poprawiłoby napięta sytuację pomiędzy pracownikami a Zarządem Firmy.

Naszym zdaniem dotychczasowe negocjacje były prowadzone w sposób nierzetelny, bez woli zawarcia porozumienia  , a przedłużenie negocjacji o 2 dni miało na celu zaproponowanie porozumienia wyłącznie na warunkach  Zarządu TC Dębica S.A.

Uruchomienie podwyżek zaproponowanych przez Związki Zawodowe poprawiłoby nastroje wśród załogi , która ma odczucie , że Zarząd jest zainteresowany osiąganiem zysków z pominięciem interesu pracowników.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara